Crèdits

Continguts
Consorci per a la promoció dels municipis del Lluçanès.
C/ Vell, 3 - 08515 - Sta. Creu de Jutglar
tel. 938880050 - fax 938880456
correu-e: turisme.consorci@llucanes.cat
web: http://consorci.llucanes.cat/ 

Producció
Diputació de Barcelona.
Oficina de Desenvolupament Tecnològic Local 

Disseny i desenvolupament web
Digit-EIX