Punts d'interès - Recurs Natural
Font de les Escaredes
Punts d'interès - Recurs Natural - Font de les Escaredes

Font de les Escaredes

S'accedeix a la font a través d'una pista forestal que s'inicia en una zona de granges al nord de la Serra, a tocar de la Blava. La pista descendeix entre uns camps fins arribar a un punt on creua el rec de les Escaredes, on s'ha de deixar la pista i seguir un corriol que avança paral·lel al rec. Seguint el rec pel marge sud (el rec de les Escaredes té un recorregut oest - est ) s'arriba fins la font, situada al cantó contrari. Es tracta d'una font formada per un dipòsit de maó arrebossat, actualment sense tapar, situat a recer d'una pedra de grans dimensions del que en sobresurt el brollador metàl·lic. Actualment però, el brollador està inutilitzat ja que un tub desvia l'aigua. La font es troba pràcticament dins del rec en una zona on aquest transcorre entre pedres de grans dimensions. En algunes d'aquestes pedres s'ha picat unes escales que permeten baixar fins al rec, ja que el corriol passa elevat.

 

OBSERVACIONS: s'ha de considerar com una font no potable.Tipus de punt d'interès: Font
Municipi: SANT MARTÍ D'ALBARS
Situació: 500 m. de Sant Martí d'Albars
Gestió: Particular
Otras opciones