Punts d'interès - Recurs Natural
Balmes de les Llobateres o del Molí de la Codina
Punts d'interès - Recurs Natural - Balmes de les Llobateres o del Molí de la Codina

Balmes de les Llobateres o del Molí de la Codina

Es troben situades entre Rogers i les Ferreres, concretament, més avall del molí, a la Riera de les Llobateres. El seu origen és degut a l'erosió de la Riera en travessar el nivell de calcàries a de Sant Bartomeu, unes calcàries d'origen coral·lí formades a l'Eocè. Les balmes són un indret amb un alt valor geològic, ecològic i paisatgístic. La vegetació de ribera està dominada per boixos, freixes, aurons i roures. Pel que fa a la fauna, les balmes són un refgi natural que ha facilitat que hi hagi caus de teixons i hi faci niu alguna parella de ducs.Tipus de punt d'interès: Balma
Municipi: SANT BARTOMEU DEL GRAU
Situació: A 1.300 m. de Pol: camí cap a migdia de Pol, a 200 m. bifurcació cap a l'esquerra.
Otras opciones