Punts d'interès - Recurs Natural
Font dels Plàtans
Punts d'interès - Recurs Natural - Font dels Plàtans

Font dels Plàtans

La font està formada per diversos murs de maçoneria de pedra gran que tanquen un espai enclotat al que s'accedeix a través d'unes escales de pedra. La paret posterior de l'estructura és la que conté el dipòsit, al que s'accedeix a través d'una petita obertura quadrada emmarcada amb monòlits de pedra treballada i tancada amb una reixa metàl·lica. De la part inferior del mur en sobresurt el brollador metàl·lic, cobert de molsa. A la part dreta del mur s'observa una aixeta metàl·lica i un carreu integrat al mur amb la inscripció "RESTAURAT PER P. PONT AÑO 194-". Just sota el brollador, en el terra format per grans lloses, s'obre una petita pica rectangular. Uns metres sobre l'estructura hi ha un petit espai ombrejat per dos grans plataners on hi ha bancs i taules bastits amb grans blocs de pedra. Al costat, l'aigua sobrant de la font forma un petit rec cobert de canyes.

OBSERVACIONS: l'aigua no és potableTipus de punt d'interès: Font
Municipi: SANT BOI DE LLUÇANÈS
Situació: situada al límit sud-oest del nucli urbà de Sant Boi, a l'oest de la fàbrica Filpur.
Otras opciones