Punts d'interès - Recurs Arquitectònic
Safareig municipal
Punts d'interès - Recurs Arquitectònic - Safareig municipal

Safareig municipal

El Safareig Públic es troba situat a 100 metres al sud-est del nucli de l'Alou, al peu del bac de l'Alou prop de la font Canal, al mig del camí ramader.
És una construcció de planta rectangular de formigó amb rajoles als batadors, cobert per una teulada de doble vessant de plaques ondulades de fibrociment damunt d'una estructura de cavalls de fusta que es recolzen sobre pilars de maó. Està tancat per dos costats amb envans de maó. A la part exterior de l'envà orientat a l'oest hi consta una placa amb la data de construcció: 24 d'agost de 1937.

El safareig es va construir el bell mig del camí ramader. Els dos propietaris d'on termeneja el punt escollit per ubicar el safareig van decidir cedir-ne dos metres cadascú.Tipus de punt d'interès: Safareig
Municipi: POBLE DE L'ALOU
Situació: 100m al sud del nucli de l'Alou
Estil: Contemporani, Popular
Gestió: Pública
Otras opciones