Punts d'interès - Recurs Arquitectònic
Sant Martí de Merlès
Punts d'interès - Recurs Arquitectònic - Sant Martí de Merlès

Sant Martí de Merlès

L’església de Sant Martí de Merlès es trobava dins l’antic terme del castell de Merlès. A mitjan segle X el terme del castell fou dividit en dos, utilitzant la riera com a frontera entre ells. El sector de ponent restà al comtat de Berga i al bisbat d’Urgell i el sector de llevant passà a ser territori del comtat d’Osona-Manresa formant part del bisbat de Vic. El fet que l’església parroquial de Santa Maria quedés inclosa en el bisbat d’Urgell degué provocar la creació d’una nova església en el terme pertanyent al bisbat d’Osona-Manresa dins els límits del bisbat de Vic: l’església de Sant Martí de Merlès, documentada ja al segle X.

L’església de Sant Martí de Merlès es troba situada a llevant de la riera de Merlès enfront del nucli de Santa Maria de Merlès.
L’edifici actual és el resultat d’un conjunt de transformacions que ha sofert el temple al llarg dels anys. És una església d’una sola nau, coberta amb volta de canó i orientada a llevant, adossada a la casa rectoral. De la construcció romànica es conserva la forma rectangular, la seva orientació primitiva i l’accés al mur de migjorn.

 Tipus de punt d'interès: Església
Municipi: SANTA MARIA DE MERLÈS
Estil: Té una part romànica però ha patit diverses modificacions.
Gestió: Parròquia de Sant Martí
Otras opciones