Punts d'interès - Recurs Arquitectònic
La Casa del Consell
Punts d'interès - Recurs Arquitectònic - La Casa del Consell

La Casa del Consell

L'actual Ajuntament és l'edifici civil més important del poble. L'antiga Casa del Consell i Jurats del Lluçanès va ser seu de la sotsvegueria del Lluçanès al s. XVII (1611-1714). Aquesta edificació presenta una bonica façana renaixentista, on se'n destaca el motlluratge de la finestra central, coronada amb un frontó clàssic i petites figures humanes i la porta que resta emmarcadaper pilastres que sostenen un feixuc entaulament per damunt del qual, dues figures al·legòriques mostren l'escut de la vila.Tipus de punt d'interès: Edifici d'interès arquitectònic
Municipi: SANT FELIU SASSERRA
Situació: Plaça Major, 1
Estil: Renaixentista
Otras opciones