Apunt per a la campanya d'estiu al Jaciment de Puig ciutat

Un projecte de col·laboració entre l’ajuntament d’Oristà, l’equip de recerca de Puig Ciutat, el Consorci del Lluçanès i la Universitat d’Edimburg, School of History, Classics and Archaeology permet acollir 15 alumnes de la Universitat d’Edimburg a la campanya d’excavacions 2017 al jaciment de Puig Ciutat.

Els alumnes de la Universitat d’Edimburg combinaran sessions de treball al camp d’excavació alternades amb 6 sessions formatives relacionades amb els camps de l’arqueologia del conflicte, la geofísica arqueològica i l’ús d’eines SIG en el registre i l’anàlisi arqueològic. La Universitat d’Edimburg i el col·lectiu d’estudiants té especial interès en l’estudi dels jaciments que han estat destruïts a causa d’un conflicte bèl·lic com és el cas de Puig Ciutat. Durant 3 setmanes els estudiants faran vida al Lluçanès.

La campanya arqueològica de Puig Ciutat 2017 es realitzarà del 16 de juliol al 5 d’agost de 2017 i es centrarà en dues zones diferents, la zona I i la zona III. A la zona I s’excavarà un edifici localitzat a través de prospeccions geofísiques anteriors per tal de conèixer millor els espais, edificis i urbanisme del jaciment, i buscar elements que reforcin la teoria de la destrucció a través de conflicte bèl·lic. A la zona III, muralla i accés sud es recuperarà l’excavació i prospeccions realitzades anteriorment així com també es faran prospeccions superficials a la vessant d’accés per poder trobar tatxes i projectils de fona, per tal de comprovar si fou un accés per l’assalt de la destrucció del jaciment.

Durant la campanya també es portaran a terme dues jornades obertes al públic per tal de donar a conèixer jaciment i la feina dels arqueòlegs:

La primera jornada serà el dia 22 de juliol i consistirà en una visita lliure, a les 10h al jaciment, que permetrà conèixer l’ofici d’arqueòleg in situ, veure tasques que realitzen, com treballen així com poder interactuar amb ells. Seguidament hi haurà la presentació de la campanya arqueològica d’estiu 2017.
La segona jornada consistirà en una visitat guiada, el dia 6 d’agost que permetrà conèixer els primers resultats de la campanya de Puig-Ciutat
El Jaciment:

Puig Ciutat és un jaciment que en la seva última fase, durant el període romà tardorepublicà, hauria fet funcions de guarnició militar o praesidia en el territori, en un moment d’inestabilitat com és la guerra civil entre Juli Cèsar i els partidaris de Pompeu (a mitjan s.I aC). El jaciment també compta amb dues fases anteriors, una possiblement ibèrica (aprox. s.IV-II aC), molt arrasada per l’ocupació romana posterior, i una d’anterior, del Bronze Final/Primera Edat del Ferro (aprox. a mitjan s.IX-VII aC), que encara resta força desconeguda.

Més informació: www.puigciutat.com

Enviat per Maria Faura